Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Երկրաչափական պատկերներ

Մենք այսօր երեխաների հետ խաղի միջոցով սովորեցինք՝ երկրաչափական պատկերները: Փոքրիկների հետ և´ մարզվեցինք և´ կարողացանք տարբերել երկրաչափական պատկերներ:🔵🔺⬜