Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

《Ինքնաշեն խաղալիքներ》26.03.2020

Մեր սաները իրենց ծնողների հետ միասին պատրաստում են 《ինքնաշեն խաղալիքներ》 ։Դա կարող է լինել տարբեր իրերից՝ պլաստիկ շշերից, թղթից, խմորից, փայտից։ Իհարկե ոմանք խաղալիքի փոխարեն, այլ տեխնոլոգիական աշխատանքներ են կատարել, սակայն բոլորի մոտ դա գերազանց է ստացվել։ Եկեք դիտենք մեր սաների և նրանց ընտանիքի անդամների պատրաստած աշխատանքները ։ Եվ վերջում ես կներկայացնեմ իմ պատրաստած《 ինքնաշեն խաղալիքը》։

Հովհաննիսյան Եվա

Մաթևոսյան Նարե

Գինոսյան Կարինա

Վիրաբյան Ալեքս

Առուստամյան Նարեկ

Հովհակիմյան Դանիելա

Դաստիարակ

Ալինա