Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Բակային խաղեր

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները շատ են սիրում բացօթյա խաղեր խաղալ։ Մի լավ մարզվեցինք և սկսեցին խաղալ է՜լ պարան քաշոցի, է՜լ մուկն ու կատու, էլ օղակախաղեր, է՜լ գնդակ գլորոցի։ Դե ի՞նչ, հետաքրքրեց, հետևեք մեզ։