Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Խաղողագովք

-Գովենք, գովենք, ու՞մ գովենք:
-Խաղողին գովենք:
Գովենք, գովենք, ում գովենք,
Ջան, խաղող, ջան, ջան,
Խաղողի համը գովենք,
Ջան, խաղող, ջան, ջան:

Երեխաների հետ այսօր
Խաղողագովք արեցինք։

Որոշեցինք համը, հոտը և այլն։ Խոշորացույցով դիտեցինք խաղողի կորիզները։