Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Այլընտրանքային տեխնոլոգիա. Եղջերուն

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանների հետ պատրաստեցինք այլընտրանքային տեխնոլոգիական աշխատանք` 《տոնական եղջերուն》։

Կրթահամալիրի բակից հավաքեցինք գեղեցիկ տերևներ, և ահա պատրաստեցինք տոնական մեր բացիկը։