Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ինքնաշեն խաղեր

Այսօր Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկաններն խաղում են իրենց պատրաստած ինքնաշեն խաղերով։