Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Բանջարանոց լաբորատորիա

Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկաններն այսօր իրենց բակում բաժակե թաղարների մեջ ցանեցին տարբեր բանջարեղենների սերմեր, որից հետո խնամքով տեղափոխեցինք դասասենյակ։ Ստեղծելու մեր Բանջարանոց լաբորատորիան։