Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Արևելքի արևները

Այսօր Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկանների մոտ իսկական խառնաշփոթ էր։

Վարեցինք ինքնագլոր, երգեցինք, արտասանեցիք և մի լավ զվարճացանք։