Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Իմ գեղեցիկ այգին

Ապրիլի 22-ը երկրի օրն է։

Վաղ տարիքից երեխաներին անհրաժեշտ է տեղեկացնել այն վայրի և մոլորակի պահպանման կարևորության մասին, որտեղ մենք ապրում ենք, Որ Երկրի լավ առողջությունը շատ բան կախված է շրջակա միջավայրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքից: Անհրաժեշտ է, որ երեխաները դրական սովորություններ ձեռք բերեն, երբ խոսքը վերաբերում է նաև բնությանը, ինչպիսիք են.

Հողը սերմանելը, խնամելը որոշ միջոցներ են, որոնք մենք կարող ենք իրականացնել, որպեսզի երեխաները գիտակցեն, որ եթե մենք հոգ տանենք հողի մասին, դա մեզ պտուղ կտա:

Արևելքի արևները այդ օրը որոշեցին ստեղծել իրենց գեղեցիկ այգին։

Զրույց բույսերի մասին

Տնկեցինք մեր ծաղիկները

Դե ինչ դիտեք մեր տեսանյութը։

Իմ գեղեցիկ այգին

Նախագծի մասնակիցներ`Արևելյան դպրոցի 5 տարեկաններ

Պատասխանատու` Ալինա Մարզումանյան

Նախագծի նպատակը՝ 

Նպատակներից մեկը
այն է, որ երեխան սիրի բնությունը, և նրա մեջ զարգանա բնության հանդեպ
խնամատար վերաբերմունք, ձևավորվի բնության
պահպանության անհրաժեշտության զգացողություն և
զինի նրան այդ ուղղությամբ որոշակի աշխատանքային
հմտություններով: Երեխայի ընդհանուր զարգացումը
կազմակերպված միջավայրում նրա կողմից գիտելիքի
և հմտությունների ու կարողությունների
ձեռքբերումը: Եվ վերջապես ստեղծել գեղեցիկ և մաքուր միջավայր։

Խնդիրներ` բնագիտական գիտելիքների հարստացում/թաղար,բույս ,պտուղ/, հետազոտելու,ուսումնասիրելու, կրթական փոխանակման ծրագրերի իրականացում, ուսումնական նյութերի ստեղծում, բույսերի մասին որոշակի տեղեկությունների ձեռք բերում ու կիրառում:

Ընթացքը`

Սովորողները սկսում են նյութեր հավաքել բույսերի մասին: Զրուցում ենք ի՞նչ ձևի են, ի՞նչ հոտ ունեն: Ինչպե՞ս են նրանք աճում: Ինչպե՞ս կարելի է ջրել, խնամել:

Ավարտը`

Սովորողների հետ միասին այգում տնկում ենք մեր թաղարները, որից հետո ջրում և մշակում ենք։

Վայրը`

Արևելյան դպրոցի այգիում։

Ակնկալվող արդյունքները

Նախագծի ավարտից հետո սաները պատմում են իրենց կատարած աշխատանքի մասին: Հավաքած տեղեկությունները թվայնացնում ենք, տեղադրում բլոգում։