Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Խճճված հեքիաթը

Այսօր Արևելքի արևները ներկայացրեցին խճճված հեքիաթը, իրենց Ռոդարիական տարբերակով։

Երեխաները նոր շունչ հաղորդեցին մեր սիրելի հեքիաթներին։ Եվ այն դարձրեցին ավելի գունեղ և զվարճալի։