Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հեքիաթասաց Միլենան

Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակներում, այսօր մեզ համար հեքիաթ էր ընթերցում`Արևելյան դպրոցի 5-ի 1 դասարանի` Հակոբյան Միլենան։

Իսկ վերջում փորձեց խառնաշփոթ հարցեր տալ երեխաներին