Խաղողագովք

Երեխաների հետ այսօր
խաղողագովք արեցինք։
Ա՜յ քեզ խաղող, համով,
մեղրից անուշ, քաղցր խաղող։

Որից հետո խոշորացույցից այն կողմ դիտեցինք խաղողի հատիկների մեծությունը, տեսակը, գույնը։ Պարզեցինք նաև, որ խաղողից ստանում են գինի։ Որոշեցինք համը, հոտը։ Այս ծեսի ամենակարևոր և հետաքրքիր մասն է կազմում խաղողագովքը։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы