Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Այլընտրանքային նկարչություն

Մրգատոնին ընդառաջ այսօր երեխաների հետ կատարեցինք այլընտրանքային նկարչություն։ Թղթե գլանից փորձեցինք ստանալ մրգեր, որից հետո թաթախելով գունեղ ներկերի մեջ ստացանք համեղ մրգեր։ Աշխատանքի ընթացքում երեխաները պատմեցին, թե ինչ մրգեր են ստացել։