Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Զգայարաների խաղ

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները ներկայացրել են բանջարեղեներով զգայարաների խաղ։ Պարկի մեջ լցրել են տարբեր բանջարեղեններ, իսկ հետո փակ աչքերով փորձել են գուշակել։ Իսկ վերջում` բանջարեղենուտոցի։