Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մարզական դադար

Մեզ մոտ այսօր մարզակ դադար էր, մի լավ մարզվեցինք։ Գլուխկնոծի տվեցինք, մագլցեցինք, անցանք օղակի միջով, զվարճացանք։

Գլուխկնոծին երեխաների ամեն սիրելի մարզաձև է։