Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ինքնաշեն խաղեր

Այսօր Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները պատրաստեցին ինքնաշեն սեղանի խաղեր։ Սաները փորձեցին իրենք իրենց ձեռքով նկարել և պատրաստել իրենց սեղանի խաղը։

Իսկ Դավիթը տանը պատրաստել էր ինքնաշեն շրխկան, իր իսկ ձեռքերով։