Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Զվարճալի խաղ «փորձիր Եթե կարող ես »

Օրվա ավարտին Դավիթը առաջարկեց միասին խաղանք շա՜տ զվարճալի խաղ` «փորձիր Եթե կարող ես », որը իր հետ էր բերել։

Իհարկե սիրով համաձայնվեցինք և անցանք խաղի։ Այնքան զվարճալի և հետաքրքիր էր, որ անգամ մոռացել էինք, որ արդեն տուն գնալու ժամն է։