Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ինքնաշեն խաղ

Այսօր մեր խմբասենյակում ստեղծեցինք ինքնաշեն խաղ (ուրախ մաթեմատիկա), որից հետո բաժանվեցինք խմբերի և սկսեցինք խաղալ։

Խաղի ընթացքում պետք է գտնեինք թվերի զույգերին։