Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Աղայանական ընթերցումներ

Այսօր մեծն բանաստեղծ Ղազարոս Աղայանի ծննդյան օրն է։

Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկանները բացօթյա միջավայրում ընթերցում են Աղայանական և Թումանյանական ստեղծագործությունները։