Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ինքնաշեն խաղ «Թաքնված բառեր»

Հերթական անգամ Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկանները ստեղծեցին իրենց ինքնաշեն զարգացնող խաղը։ Այս անգամ պետք է գտնեին բառերի մեջ թաքնված տառերը և կազմեին ճիշտ բառերը։