Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Սովորող սովորեցնող նախագիծ

Սովորող սովորեցնող նախագիծ շրջանակներում այսօր մեզ հյուր էին եկել 3-րդ դասարանցիները, նրանք 5-6 տարեկանների համար ընթերցեցին Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներց։

Վերջում ունեցանք զրույց քննարկում հեքիաթի շուրջ։

Ժ