Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Զգայարաների խաղ

Այսօր դուրս էինք եկել բակ, շատ հետաքրքիր և զարգացնող խաղ խաղալու։

Խաղը լավագույն միջոցն է ինչ-որ բան սովորեցնել երեխաներին, մեզ մոտ խաղը ամենուր է։ Երեխաներին շատ է դուր գալիս սովորել և խաղալ միաժամանակ։

Այս անգամ խաղացինք զգայարաների խաղ ը։