Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ինքնաշեն խաղ

Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկանները պատրաստեցին ինքնաշեն խաղ, որից հետո միասին խաղացին և սովորեցին իրենց անցած թվերը։