Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Չափումներ և կշռումներ

Այսօր 5 տարեկանների հետ միասին, սկսեցին հետաքրքիր մի նախագիծ, որի արդյունքում կշռեցինք սովորողներին և չափեցինք, համեմատեցինք հասակները։ Գրանցված ցուցանիշները համեմատելու ենք տարեվերջյան արդյունքների հետ: