Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Իմ գեղեցիկ այգին

Ապրիլի 22-ը երկրի օրն է։

Վաղ տարիքից երեխաներին անհրաժեշտ է տեղեկացնել այն վայրի և մոլորակի պահպանման կարևորության մասին, որտեղ մենք ապրում ենք, Որ Երկրի լավ առողջությունը շատ բան կախված է շրջակա միջավայրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքից: Անհրաժեշտ է, որ երեխաները դրական սովորություններ ձեռք բերեն, երբ խոսքը վերաբերում է նաև բնությանը, ինչպիսիք են.

Հողը սերմանելը, խնամելը որոշ միջոցներ են, որոնք մենք կարող ենք իրականացնել, որպեսզի երեխաները գիտակցեն, որ եթե մենք հոգ տանենք հողի մասին, դա մեզ պտուղ կտա:

Արևելքի արևները այդ օրը որոշեցին ստեղծել իրենց գեղեցիկ այգին։

Զրույց բույսերի մասին

Տնկեցինք մեր ծաղիկները

Դե ինչ դիտեք մեր տեսանյութը։