Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մարզական սեմինար 28.09

Հոկտեմբեր ամսից սեմինար-պարապմունքները սկսում ենք: Ես հաճախելու եմ մարզական սեմինարներին:

Մարզիչ` Հայկուհի Հովհաննիսյան։

Տեսանյութը` Մարի Միքայելյանի

Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերները` Նելի Արղությանի։

Ուղիղ եթեր 1

Ուղիղ եթեր 2