Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ջերմոց Լաբորատորիա

Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկաններն այս անգամ հյուր էին գնացել տիկին Շողիկի մոտ` ջերմոց լաբորատորիա, այնտեղ կերակրեցինք և խնամեցինք կենդանիներին, ծանոթացանք բույսերի հետ։

Դասարանը ջերմոց- լաբորատորիա

Արևելքի հինգ տարեկանների  խմբասենյակը վերածել ենք ջերմոց-լաբորատորիայի։ Արուսյակ Մաթևոսյանի հետ ստեղծել ենք թաղարներ, իսկ այսօր արդեն ծաղկե կտրոնները տնկեցին մեր ինքնաշեն թաղարների մեջ։ Նախագիծը շարունակական է։