Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում

Արևելյան դպրոցի 5-6 տարեկանները ամփոփում են իրենց սեպտեմբեր ամիսը։

Սեպտեմբեր ամսվա աշխատաժամանակ

Աշխատանքային նախագիծ՝

Աշխատանքային նախագիծ . 1.09.2021-10.09.2021

Աշխատանքային նախագիծ . 13.09.21-17.09.2021

Աշխատանքային նախագիծ.22.09.2021_25.09.2021

Աշխատանքային նախագիծ.27.09.2021_01.10.2021

Читать «Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում» далее