Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Աշուն արևելքից

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանները այսօր բարձրացան դեպի ոսկեփայլ արևելյան լանջեր։ Հավաքեցին տարբեր գունեղ տերևներ և հավաքած տերևներով պատրաստեցին գեղեցիկ ծառ։ Անչա՜փ գեղեցիկ է աշունը մեզ մոտ։