Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հեքիաթների շիլաշփոթ

Այսօր Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանների հետ քայլքով հասանք Արևելյան լանջերին։ Սովորողների հետ հեքիաթի զրույց-քննարկում ունեցանք։ Հետաքրքիր է լսել սովորողների կարծիքը լսած հեքիաթի մասին, որից հետո փորձեցինք ինքներս փոխել հեքիաթը. Շա՜տ հետաքրքիր և զվարճալի հեքիաթի շիլաշփոթ ստացվեց։

Բանաստեղծություններ

ՔԱՄԻՆ

Հ.Թումանյան

— Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ…
Քամին է, քամին,
Տես անզգամին.
Բերան չունի՝ փըչում է,

Թևեր չունի՝ թռչում է,
Ձեռքեր չունի՝ քաշում է,
Իմ փոքրիկին քըշում է։

Կորի՛, դու քամի,
Անպիտան քամի։

Մի վախի, ջանիկ,
Փեշըս պինդ բռնի,
Ես թող չեմ անի,
Քամին քեզ տանի։

Читать «Բանաստեղծություններ» далее