Մարզական խաղեր

Այսօր Արևելյան լանջերին մի լավ մարզվեցինք։ Խաղացինք տարբեր մարզական խաղեր…

Այս խաղերի միջոցով զարգացնում ենք երեխայի ուշադրությունը, արագ կողմնորոշվելու հմտությունը, թիմային աշխատելու ունակություն։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы