Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հեծանվավարություն

Սովորող-սովորեցնող նախագծի շրջանակներում` Դանին 1/3 դասարանի, մեզ սովորեցրեց ինչպես քշել հեծանիվ։

Այսօր առաջին անգամ մեր 5 տարեկանները քշեցին հեծանիվ, ովքեր կարողանում էին արդեն քշել, օգնում էին մյուսներին։

Այսպիսին ենք մենք` սեբաստացիներս, սովորող և սովորեցնող։ Պատրաստ միշտ մեր իմացածը փոխանցել մյուսներին ։